Thông báo hệ thống

01:28 16/10/2014

Chào các bạn, Để phục vụ việc cấu trúc lại các dịch vụ, chúng tôi có thể tạm dừng phục vụ vào một số khoảng thời gian ngắn nhất định trong ngày 04/10/2014. Hệ thống sẽ gián đoạn tối đa mỗi lần 15...

truyện kiếm hiệp audio