TrangKhanwithEcoIT

Tinh thần làm việc nhóm chỉ có thể hình thành nếu bạn biết cách chia sẻ, biết cảm thông với bạn bè, với đồng nghiệp. Không ai trở nên hoàn thiện nếu chỉ biết đi riêng lẻ một mình. Hãy cũng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, tạo nên những sản phẩm có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

TrangKhanwithEcoIT.jpg
truyện kiếm hiệp audio