Phố Khâm Thiên ngày ấy

Biết đến bao giờ cảm nhận được mùi hương của pháo ngày tết như thế này nữa? Chỉ còn nỗi nhớ đến nao lòng ngay cả những người đang sống tại Hà Nội.

Phố Khâm Thiên ngày ấy.JPG
truyện kiếm hiệp audio