Đại gia

Thằng ăn không hết, thằng lần chẳng ra. Cuộc sống nhiều lúc bất công một cách ngọt ngào như vậy đấy.

Đại gia.jpg
truyện kiếm hiệp audio